slide

Přijetí do školy

Zápis do 1. třídy SMZŠ (pro všechny děti z předškolního oddělení SMZŠ odpovídající věkem nástupu školní docházky od následujícího září) probíhá formou podpisu Smlouvy o výchově a výuce a vydáním Rozhodnutí ředitele školy o přijetí dítěte do 1. třídy Soukromé mateřské školy a základní školy do 30. dubna předcházejícího školnímu nástupu dítěte (zákonný termín zápisů do ZŠ je od 1. do 30. dubna). V případech předem zkonzultovaných a dohodnutých vydá na žádost zákonných zástupců (doloženou doporučením školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa ) ředitel školy Rozhodnutí o odkladu školní docházky.

Pokud na základě vydání Rozhodnutí o odkladu vznikne místo pro přijetí žáka do 1. třídy z jiné MŠ, proběhne dodatečné přijímací řízení (dítěte již zapsaného na jiné základní škole) formou dvoudenního pobytu v SMZŠ. Termín je možné dohodnout na tel. čísle +420777956805 nebo písemně na skola@skolni.info.

MŠ má pouze jedno oddělení, do kterého jsou přednostně přijímány děti předškolního věku. Třída MŠ je ze zákona naplňována do počtu 24 dětí, do 1. třídy ZŠ však přijímáme pouze 18 dětí. Základním kritériem přijetí do naší MŠ je věk dítěte (dosažení 5. roku věku do 31. srpna předcházejícího nástupu do MŠ) a pořadí osobně doručené Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Formulář žádosti bude zveřejněn zde od 3. dubna 2018. Sběr přihlášek proběhne 2. a 3. května 2018 od 8.00 do 16.00 v ředitelně školy. Při odevzdávání vyplněné přihlášky je nutné mít občanský průkaz, rodný list dítěte a doklad o trvalém pobytu dítěte (pokud se liší od trvalého pobytu zákonných zástupců). Dotazy týkající se přijímacího řízení do MŠ nebo ZŠ rádi zodpovíme na čísle +420777956805 nebo na adrese skola@skolni.info.

Soubory ke stažení:

Registrace pro odběr novinek a zprávOblasti, které Vás zajímají

| | | | | |

Rozmarýnová 3, 637 00 Brno, t: +420 541 220 789, č. ú. KB Brno 7288780297/0100, IČ 25330012
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 25897. Držitel certifikátu dle ČSN EN ISO 9001:2009

created DIAMOND MARKETING