slide

Projekty EU

Naše škola se zúčastnila projektu EU "Peníze školám". V rámci šablon jsme se věnovali vytváření digitálních učebních materiálů v oblastech: Čtenářská a informační gramotnost, Cizí jazyky (Angličtina), Matematika a Přírodní vědy. Dále jsme se věnovali zlepšení výuky - individualizaci - v oblasti využívání ICT a matematiky.

Závěrečnou monitorovací zprávou jsme ukončili projekt Čtenářské dílny a rozvoj jazykových schopností z výzvy 56 v oblastech: Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti, Zahraniční jazykový kurz pro učitele, Stínování (shadowing) pro pedagogy cizích jazyků, matematiky, přírodovědných a technických předmětů v zahraničí a Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky.

Rovněž jsme závěrečnou monitorovací zprávou ukončili projekt Blended Learning v SMZŠ ve výzvě 57 - Blended Learning v Anglickém jazyce.


Nyní jsme zapojeni jako partneři do projektu Realizace lokálních sítí mateřských škol v gramotnostech. projektu. Cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání na základě spolupráce MŠ a organizací zahrnujících cílovou skupinu a profesního rozvoje učitelů MŠ v oblasti polytechnického vzdělávání vedoucímu k usnadnění přechodu dětí na ZŠ.

Dále jsme zapojeni v projektu Šablony 2016, a to v šablonách:
- Čtenářský klub pro žáky ZŠ
- Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ
- CLIL ve výuce na ZŠ

Registrace pro odběr novinek a zprávOblasti, které Vás zajímají

| | | | | |

Rozmarýnová 3, 637 00 Brno, t: +420 541 220 789, č. ú. KB Brno 7288780297/0100, IČ 25330012
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 25897. Držitel certifikátu dle ČSN EN ISO 9001:2009

created DIAMOND MARKETING